Tin từ Chi cục Thuế TX. Phú Mỹ cho biết: Nhằm tăng cường công tác quản lý và chống thất thu thuế đối với các DN ngoại tỉnh có trụ sở đóng trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, Chi cục đã tăng cường rà soát việc chấp hành nghĩa vụ thuế đối với các DN. Đồng thời, phối hợp với các phòng, ban liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành xuống trực tiếp tại địa điểm hoạt động của một số DN.

Cụ thể, Đoàn đã xuống trực tiếp tại địa điểm hoạt động của các DN như: Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông; Trạm trộn bê tông nhựa nóng – Công ty TNHH Xây dựng giao thông Bình An… Qua làm việc, một số DN chưa nắm rõ về nghĩa vụ kê khai thuế tại địa phương hoạt động (do công ty mẹ hoạt động khác tỉnh), Đoàn đã tuyên truyền về chính sách thuế và yêu cầu các DN thực hiện đăng ký nghĩa vụ kê khai nộp thuế. Qua đó, các DN đã thành lập chi nhánh kê khai,  nộp thuế theo quy định và nộp thuế phát sinh vào ngân sách Nhà nước hơn 78 triệu đồng.

Theo đánh giá, mặc dù số thuế đã nộp từ các đơn vị nêu trên chiếm tỷ trọng không lớn so với tổng thu ngân sách Nhà nuớc nhưng đã góp phần vào công tác khai thác và quản lý nguồn thu một cách chặt chẽ hơn. Quan trọng hơn, đã tác động đến hầu hết các đơn vị về ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện kê khai thuế đúng, đủ theo Luật Quản lý thuế tại nơi có trụ sở hoạt động kinh doanh và chấp hành tốt các nghĩa vụ về thuế.